Het stadswapen & het logo van de stad
Leitseite > nederlands > Het stadswapen & het logo van de stad

Het stadswapen

Het beeld laat het wapen van de stad Düren zien. Er is een gouden schild te zien, dat gedeeld is in twee. Boven is een zwarte adelaar met rode klauwen en een rode snavel te zien en beneden is een zwarte leeuw ook met rode klauwen en een rode tong. Boven h

Het wapen van de stad Düren.

Düren is in de eeuw van de Franken opgericht, omstreeks het jaar 700. n.c. sinds 747 n. c. vonden hier in Düren verschillende "Reichsversammlungen" plaats. Ook Karel de Grote heeft vaak in de "Dürener Pfalz" verwijld.

De stadsmuur, die aan het eind van de 12e eeuw resp. aan het begin van de 13e eeuw rond Düren werd gebouwd, legitimeerde het oord als een stad.
Het oudste zegel van de stad bestaat sinds de eerste decennia van de 13e eeuw. Het laat de koning met insignes van een heerser zien, omgeven van een vesting. Er is verder een legende te zien: HOC EST REGALE SIGILLVM OPIDI DVRENSIS = "Dit is het konginklijke zegel van de stad Düren".
Düren werd 1241/1246 door de keizer Friedrich II. en de koning Konrad IV. uitdrukkelijk als "oppidum nostrum" of rijksstad genoemd. Toen was Düren aan graaf Wilhelm van Jülich verpandt. Alhoewel het rijk een uitbetaling heeft geplant, gebeurde dit niet, omdat ervoor nooit genoeg geld ter beschikking stond.

Sinds 1317 laat het zegel van de lekenrechtbank twee verschillende symbolen naast elkaar zien:
Op de linker kant, op een voornamere plaats, is een adelaar, die het nationale kenmerk van het Heilige Roomse Rijk is. Daar tegenover is op de rechter kant van het zegel een leeuw te zien, het wapendier van de graven en hertogen van Jülich.
Vanuit dit zegel, dat de speciale staatsrechtelijke stand opwijst, ontstond het stadswapen van Düren.
De adelaar en de leeuw over elkaar op een schild als wapen zijn het eerst op een steen van 1485 afgebeeld.
In deze order werd het wapen tegenwoordig weergegeven: Op een gouden schild, dat gedeeld is in twee, is boven een zwarte adelaar met rode klauwen en een rode snavel te zien en beneden is een zwarte leeuw ook met rode klauwen en een rode tong. Sinds de 19e eeuw wordt soms een rode muur, die op een kroon lijkt, bijgevoegd.

Goedkeuring van het stadswapen

Het gebruik van het stadswapen door privépersonen of organisaties behoeft een voorgaande goedkeuring van de burgemeester van de stad Düren. Vragen erover worden door Mevrouw Käuffer graag beantwoordt. Telefoon: +49 2421 25-2234, contactformulier.

Het logo van de stad

Het beeld laat het logo van de stad Düren zien. Het bestaat uit het logo van het 1.250-jaar-jubileum, het stadwapen en een geschrift.

Het logo van de stad Düren.

Het logo van de stad Düren bestaat uit het logo van het 1.250-jaar-jubileum, het stadswapen en een geschrift. Ten midden van het logo is het stadswapen. De twee rode strepen van het logo komen uit het zwarte gedeelte en doen zo het verschijningsbeeld opleven. Tegenlijk vormen de strepen de puntjes op het "ü" van het schrift "Stadt Düren2. Daardoor worden het beeld en het schrift verbonden. De rode letter "ü" verbindt nog duidelijker het schrift met het logo en zorgt tegenlijk ervoor dat de rode kleur op de voorgrond treedt. (De eigenlijke kleuren van de stad Düren zijn rood en zwart.)
Zowel het schrift, als ook de strepen zijn met grijze schaduwen uitgerust, wat een ruimtelijke effect oproept. Daardoor wordt het schrift nog meer betoond. In het oorspronkelijke logo stond het woord "Düren" verticaal in de zwarte vlakte, maar om onnodige herhalingen te vermijden, is dit schrift nu niet meer op het logo te zien.

Gebruik van het logo

Het logo mag alleen gebruikt worden in openbaringen van de stad Düren. Zowel privépersonen als ook organisaties mogen het logo niet gebruiken. Vragen erover worden door Mevrouw Briscot-Junkersdorf graag beantwoordt. Telefoon: +49 2421 25-2235

contactformulier

naar boven

 afdrukken © Stadt Düren